Dutch Hospitality® | Retailsecurity

Retailsecurity gaat over details, marche, klanten en personeel.
Retailsecurity is een mix van alle vormen van beveiligen en hiervoor heb je goed opgeleide beveiligers nodig, representatief, mondig en alert.
Niet al uw klanten komen de winkel in met verkeerde intenties, de retailsecurity officer zal op basis van training en ervaring de klant actief welkom heten om zo een goede inschatting te maken van de intenties van de klant.

Onze retailsecurity officer zal er alles aan gelegen zijn om escalatie en diefstal op de winkelvloer te voorkomen. Incidenten zullen in een vroeg stadium herkend en discreet en professioneel afgehandeld worden zodat er een positief winkelklimaat blijft voor de overige klanten.


 

 
E-mailen
Bellen
Info
LinkedIn